Arduino Ethernet Shield W5100

Arduino » Ethernet

Cena:1200.00RSD

Arduino Ethernet Shield omogućava Arduino pločama da se povežu na internet. Zasnovan je na Wiznet W5100 ethernet čipu koji omogućava mrežnu komunikaciju koristeći TCP i UDP protokole. Podržava do četiri istovremene socket konekcije. Za pisanje programa koji koriste ovaj shield dostupna je i Ethernet biblioteka. Povezivanje sa Arduino pločom je izvedeno tako da su svi pinovi sa konektora osnovne ploče dostupni i na konektoru shielda. Time je omogućeno ređanje modula jednih preko drugih uz zadržavanje osnovnog rasporeda pinova.

Najnovija verzija ove ploče koristi 1.0 raspored pinova, kao na Rev3 Arduino Uno pločama.

Na ploči postoji i konektor za micro-SD kartice, koji se može koristiti za čuvanje fajlova koji će se slati preko mreže.

Kompatibilna je sa Arduino Uno i Mega pločama (uz korišćenje Ethernet biblioteke).