DHT11 – Digitalni senzor vlažnosti i temperature

Arduino » Senzori

Cena:200.00RSD

Senzor temperature i vlažnosti – DHT11 pruža kalibrisane digitalne izlaze za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha. Dostupan je u 4-pinskom kućištu, a radi pri naponima između 3,5 i 5,5 V DC. Može da meri temperaturu do 50°C, a vlažnost vazduha u opsegu od 20-90%, što ga čini pogodnim za unutrašnju upotrebu. Senzor je fabrički kalibrisan i ne zahteva dodatne komponente tako da ga možete odmah upotrebiti za merenja. Sastoji se od kapacitivnog senzora vlažnosti vazduha, termistora za merenje temperature i elektronike za komunikaciju sa mikrokontrolerom.

 

Glavne osobine ovog senzora su brzo reagovanje, izdržljivost i otporan je na smetnje. DHT11 senzor je kompaktibilan sa Arduino platformom.

Tehničke karakteristike:

  • Napajanje 5V DC
  • Potrošnja struje 2.5mA (za vreme konverzije)
  • Opseg temperature: 0-50°C ±2°C
  • Opseg vlažnosti: 20-90% RH preciznost ±5% RH
  • Digitalni interfejs
  • Rezolucija  temperature 1°C
  • Rezolucija vlažnosti 1%

Realizovan uređaj sa senzorom DHT11 pogledajte:

Primer 1